Kulturní dědictví UNESCO

Mezinárodní organizace Spojených národů pro vědu, kulturu a vzdělávání, obecně známá pod zkratkou UNESCO, byla založena v listopadu 1945. Jednou z jejích nejsledovanějších aktivit je sestavování seznamů toho nejcennějšího, co vytvořilo lidstvo a příroda. Nejznámějším „seznamem UNESCO“ je Seznam světového dědictví, ve kterém má Česká republika zapsaných zatím 14 památek. V roce 2003 byla přijata mezinárodní úmluva na ochranu nehmotného kulturního dědictví, jako jsou tradice, slavnosti, řemesla apod. Česká republika má šest zapsaných tradic. Na tzv. indikativním seznamu jsou památky navržené k zápisu. Česká republika patří k zemím s mimořádně dochovaným kulturním dědictvím. Zde jsou uvedeny památky, které se pro svou výjimečnost dostaly na prestižní seznamy UNESCO. 

UNESCO Czech Republic