KOH-I-NOOR

KOH-I-NOOR HARDTMUTH

Historie firmy začíná Josephem Hardtmuthem a jeho nejdůležitějším objevem – metodou výroby tuh, vedoucí k vytvoření klasické tužky. Roku 1848 se továrna na tužky a také vídeňskou kameninu a kachlová kamna, vedená již Hardtmuthovým vnukem Franzem, přemisťuje do Českých Budějovic. Toho na Světové výstavě v Londýně zaujal žlutý diamant, věnovaný indickým místodržícím královně Viktorii a dnes uložený v londýnském Toweru coby součást britských korunovačních klenotů.
O celých 40 let později nazval inovativní žlutou tužku s pořadovým číslem 1 500 právě podle žlutého diamantu KOH-I-NOOR.

KOH-I-NOOR HARDTMUTH

Historie firmy začíná Josephem Hardtmuthem a jeho nejdůležitějším objevem – metodou výroby tuh, vedoucí k vytvoření klasické tužky. Roku 1848 se továrna na tužky a také vídeňskou kameninu a kachlová kamna, vedená již Hardtmuthovým vnukem Franzem, přemisťuje do Českých Budějovic. Toho na Světové výstavě v Londýně zaujal žlutý diamant, věnovaný indickým místodržícím královně Viktorii a dnes uložený v londýnském Toweru coby součást britských korunovačních klenotů.
O celých 40 let později nazval inovativní žlutou tužku s pořadovým číslem 1 500 právě podle žlutého diamantu KOH-I-NOOR. Obchodní úspěch tužky zapříčinil, že slovo KOH-I-NOOR začalo být spojováno s firmou a od roku 1894 se stalo součástí jejího názvu a je jím dodnes.
Franz se významně zasadil i o značení a odlišování tvrdostí tužek – navrhl a zavedl stupnici gradací o 19 stupních, později rozšířené na 21 stupňů. Ta se stala celosvětovým, dodnes používaným standardem.
Označení HB se začalo používat pro střední běžné tuhy a zároveň odkazovalo na výrobce – H jako Hardtmuth a B jako Budweis (Budějovice), stejně jako F podle křestního jména Franz. Tužky
KOH-I-NOOR slavily úspěchy na prestižních světových výstavách (New York, Paříž, Londýn, aj.).
V dnešní době firma vyrábí a prodává více než 5 000 různých produktů. Patří pod mateřskou organizaci KOH-I-NOOR HOLDING – ryze českou holdingovou skupinu s výrobními kapacitami v ČR, Rusku nebo Bulharsku, obchodními kapacitami ve více než 80 zemích světa, více jak 2 500 zaměstnanci.

F. A. Gerstnera 21/3
České Budějovice
Telefon: +420 389 000 513
www.koh-i-noor.cz

KOH-I-NOOR, příběhy značek Czech Republic