Praha - památka UNESCOČeský Krumlov - památka UNESCOHolašovice - památka UNESCOKroměříž - památka UNESCOBazilika sv. Prokopa Třebíč - památka UNESCOVila Tugendhat - památka UNESCO
zataženo, déšť
NE 1.11.
10/14°
oblačno
PO 2.11.
13/19°
zataženo, déšť
ÚT 3.11.
13/15°

Třebíč
Bazilika sv. Prokopa, židovské město
a židovský hřbitov
(na seznam zapsána v roce 2003)
www.visittrebic.eu


Druhé největší město kraje Vysočina leží na březích řeky Jihlavy. Poprvé je písemně uváděno v listině z roku 1277, v roce 1335 obdrželo městská práva. Jeho vznik však spadá pravděpodobně již do období na přelomu 11. a 12. století, kdy zde byl založen benediktinský klášter. K němu byly postupně připojovány další stavby, mezi jinými bazilika sv. Prokopa, dokončená zřejmě v letech 1260 až 1280. V době svého vzniku byla zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie, v roce 1704 pak svatému Prokopu při příležitosti 500. výročí svatořečení tohoto mučedníka. Bazilika je dodnes mimořádnou ukázkou šťastného spojení románské a gotické architektury. Dispozice a členění chrámu je románské, přičemž stavitelé zároveň používali gotické prvky, jako např. lomená žebra klenby. Kostel sestává ze tří lodí a na západní straně je opatřen dvěma věžemi. Během bouřlivého 15. století byl několikrát poškozen a později dokonce sloužil i jako skladiště. Při následné obnově počátkem 18. století byl obohacen o některé barokní prvky – takový vzhled získalo např. celé západní průčelí chrámu. 

Židovská čtvrť v Třebíči, jinak zvaná zkráceně Židy, patří k nejzachovalejším židovským čtvrtím nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Jde o bývalé ghetto, které vzniklo někdy v první polovině 18. století. Na původním půdorysu se dodnes zachovalo přes sto domů, vzájemně natěsnaných a oddělených pouze úzkými křivolakými uličkami. Jedinečnost a působivost tohoto území spočívá mimo jiné právě v tom, jak tehdejší stavitelé dokázali účelně využít striktně vymezený prostor ghetta. Součástí čtvrti jsou i dvě synagogy.