Praha - památka UNESCOČeský Krumlov - památka UNESCOHolašovice - památka UNESCOKroměříž - památka UNESCOBazilika sv. Prokopa Třebíč - památka UNESCOVila Tugendhat - památka UNESCO
zataženo, déšť
NE 1.11.
10/14°
oblačno
PO 2.11.
13/19°
zataženo, déšť
ÚT 3.11.
13/15°

Praha
(na seznam zapsána roku 1992)
www.praque.eu


Metropole České republiky
je považována za jedno z nejkrásnějších měst Evropy i světa. Dominantou starobylého města na březích řeky Vltavy je Pražský hrad, založený Přemyslovci již v 9. století. Na jeho třetím nádvoří stojí skvost gotické architektury a pomyslný duchovní střed českého státu, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V její Korunní komoře je uložen poklad snad ještě cennější než celá katedrála, korunovační klenoty. V královské hrobce pod podlahou chrámu odpočívá řada českých panovníků včetně „Otce vlasti“, císaře a krále Karla IV.

Historické centrum Prahy o rozloze 866 ha je tvořeno unikátním souborem stavebních a uměleckých památek prakticky všech slohů – najdeme zde románské rotundy i nejmodernější stavby ze skla a oceli.

Pražský hrad a katedrála

S budováním opevnění na vyvýšeném místě nad řekou započali zřejmě někdy v 9. století přemyslovští panovníci. S jejich rostoucí mocí se hradiště i město pod ním začalo postupně rozrůstat a nabývat na významu. Lucemburk Karel IV. začal roku 1344 budovat honosnou gotickou katedrálu zasvěcenou sv. Vítu. Jejím dokončením o celých šest století později (r. 1929) získal Pražský hrad svou definitivní podobu.

Hradčany

Čtvrť přiléhající k Pražskému hradu. Na její podobě se podílí zejména řada honosných paláců, mj. SchwarzenberskýŠternberský či Martinický. Naproti největšímu z nich, Černínskému, najdeme barokní Loretu, významné poutní místo. Z její hodinové věže zaznívají od konce 17. století každou hodinu tóny proslulé zvonkohry. Siluetu Hradčan dotváří dvě věže Strahovského kláštera, nejstaršího sídla premonstrátů v Čechách.

Malá Strana

Území mezi Pražským hradem a řekou Vltavou. Jeho centrem je svažité Malostranské náměstí, na němž stojí mohutný chrám sv. Mikuláše, považovaný
za nejvýznamnější barokní stavbu v Čechách. Další velkolepou malostranskou stavební památkou je komplex budov Valdštejnského paláce s přilehlou zahradou. Areál měl podle představ zadavatele stavby, ambiciózního politika a vojevůdce Albrechta z Valdštejna (1583–1634), konkurovat svou rozlohou  samotnému Hradu. Z Malostranského náměstí stoupá k Hradu turisty vyhledávaná Nerudova ulice, známá svými domovními znamení (např. U Dvou slunců, U Tří housliček, U Zlaté číše aj.)

Karlův most

Nejstarší z pražských mostů (a druhý nejstarší u nás) spojuje Malou Stranu na levém a Staré Město na pravém břehu Vltavy. Stojí přibližně v místech původního
Juditina mostu, strženého povodní. Stavbu, k níž bylo přistoupeno roku 1357, inicioval císař Karel IV. Most dlouhý přes 500 metrů a široký 9,5 metru je tvořen 16 oblouky. Na jeho pilířích najdeme celkem 30 převážně barokních plastik, jež vytvářejí unikátní a působivou sochařskou galerii pod širým nebem. Vstup na most střeží na obou stranách mostecké věže, přičemž gotická Staroměstská mostecká věž se díky své výzdobě řadí k nejkrásnějším fortifikačním stavbám Evropy.

Staré Město

Pražská čtvrť na pravém břehu Vltavy. Jejím centrem je Staroměstské náměstí s několika význačnými památkami, jako je radnice s proslulým orlojem a Týnský chrám. V centru náměstí stojí pomník církevního reformátora mistra Jana Husa. Směrem k Vltavě vybíhá z náměstí Pařížská třída, luxusní pražský bulvár. K dalším pamětihodnostem Starého Města patří gotická Prašná věž, u níž začíná Královská cesta (trasa, po níž se v předvečer své korunovace ubírali k Pražskému hradu čeští panovníci), či nejvýznamnější secesní památka Prahy, Obecní dům.

Židovské Město

Jinak též Josefov, malá čtvrť uvnitř Starého Města, v níž se dodnes zachovaly památky na židovské osídlení Prahy. Bezesporu nejvýznamnější z nich je starý židovský hřbitov. Najdeme zde na 13 000 náhrobků, pohřbívalo se tu od poloviny 15. století až do roku 1787. Vzhledem k omezené ploše pohřebiště musela být na hřbitov postupně navážena další zemina a mrtví tak leží v několika vrstvách nad sebou. Neméně významnou památkou bývalého ghetta je Staronová synagoga, jedna z nejstarších v Evropě. Byla vystavěna okolo poloviny 13. století a dodnes se v ní konají bohoslužby.

Nové Město

Nové Město založil roku 1348 na pravém břehu Vltavy císař Karel IV. Promyšlený urbanistický plán dal vzniknout soustavě ulic okolo tří velkých náměstí, která tehdy fungovala jako tržiště. Byly jimi Koňský trh (dnes Václavské náměstí), Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí) a Senný trh (dnešní Senovážné náměstí). Centrem nově založeného města bylo prostranství Dobytčího trhu a proto právě zde byla vystavěna Novoměstská radnice. Známými památkami jsou rovněž Faustův dům, kostel Panny Marie na Slovanech a také nejvyšší pražský kostel–nikdy nedokončený chrám Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.


Vyšehrad

Místo na pravém břehu Vltavy, spojené s počátky českého státu. Nejstarší stavební památkou Vyšehradu je románská rotunda sv. Martina z 11. století z časů prvního českého krále Vratislava I. Přibližně ze stejného období pochází původně románská bazilika svatých Petra a Pavla. Ta byla v průběhu staletí několikrát přestavěna, její dnešní podoba je novogotická a vznikla v letech 1885 až 1903.V té době byly přistavěny i dvě hranolové věže s jehlanovitým zakončením, které dnes tvoří jednu z charakteristických pražských dominant. Hřbitov při chrámu sv. Petra a Pavla byl v 19. století přeměněn na  pohřebištěnejvětších osobností českého národa – Slavín.